Skip to Content
no

Olje på Ellida

august 8, 2003, 13:00 CEST

Statoil har påtruffet olje under boring av den første undersøkelsesbrønnen i blokk 6405/7 på Ellida-prospektet i Norskehavet.

Oljen er påtruffet i et sandsteinsførende lag av kritt alder. Det er tatt kjerneprøver og utført logging av funnet.

”Det er positivt at vi har påtruffet olje. Det er imidlertid viktig å understreke at det er alt for tidlig å si noe om dette kan produseres eller eventuelle utvinnbare volumer,” sier letesjef for dypvannsområdene i Norskehavet, Kent Høgseth.

Brønnen blir boret med den flyttbare boreinnretningen West Navigator på 1200 meters havdyp. Boringen vil nå fortsette til 4000 meters dyp.

Statoil er operatør for utvinningstillatelsen i blokk 6405/7 med en eierandel på 30 prosent. De øvrige rettighetshaverne er BP (20), Petoro (20), Norske Shell (20) og ConocoPhillips (10 prosent).