Brønnsituasjon på Tune

august 9, 2003, 10:30 CEST

Fredag kveld oppsto en situasjon med trykkøkning på boreriggen Deep Sea Delta. Brønnsikringsventilen var intakt slik at situasjonen var under kontroll med hensyn til sikkerhet for mennesker og miljø.

Fredag kveld ca kl.18.30 oppsto en situasjon på boreriggen Deep Sea Delta under overhaling av en gass-brønn på Tune-feltet. Trykket i brønnen steg slik at slammet i brønnen ikke fullt ut holdt igjen for trykket. Brønnsikringsventilen var intakt slik at situasjonen var under kontroll med hensyn til sikkerhet for mennesker og miljø.

Arbeid ble umiddelbart startet for å gjenopprette en normal situasjon i brønnen og dette ble oppnådd i løpet av natten. Arbeidet med overhalingen fortsetter nå i henhold til planen.

Deep Sea Delta er en halvt nedsenkbar borerigg. Den ble bygget i 1981 og eies av Odfjell Drilling. Riggen er på kontrakt i Norsk Hydro, og opererer for tiden på Tune.

Tune ligger 10 km sørvest for Oseberg Feltsenter og er bygget ut med undervannsinstallasjoner som er knyttet opp mot Feltsenteret.