Borestart på Alfa Nord

august 13, 2003, 14:45 CEST

Boringen av den første produksjonsbrønnen på det Statoil-opererte satellittfeltet Sleipner Vest Alfa Nord i Nordsjøen startet natt til 13. august.

Alfa Nord, som er et gass- og kondensatfelt, skal bygges ut med tre eller fire brønner og undervanns produksjonssystemer.

Transocean-riggen Transocean Searcher utfører boreprogrammet som er beregnet å vare rundt ett år. Det opplyser avdelingsleder Turid Eikebu Alfsen i enheten for boring og komplettering i Sleipner-organisasjonen.

"Vi er godt forberedt for boreprogrammet og bygger på tidligere erfaringer fra Sleipner Vest," sier Eikebu Alfsen.

Alfa Nord skal knyttes opp mot gassbehandlingsplattformen Sleipner T via en 18 kilometer lang rørledning. Gassen, som er rik på karbondioksid, skal inn i fjerningsanlegget på T-plattformen. Der blir karbondioksid skilt ut og sendt via Sleipner A-plattformen ned i Utsira-reservoaret. Gassen eksporteres til Europa.

Sleipner Vest-feltet er det eneste i verden som har et slikt renseanlegg.

De teknisk utvinnbare reservene i Alfa Nord er anslått til rundt 13 milliarder kubikkmeter gass og om lag 32 millioner fat kondensat.

Produksjonen skal etter planen starte 1. oktober 2004.

Rettighetshaverne er Statoil (49,5 prosent), ExxonMobil (32,24), Norsk Hydro (8,85) og Total (9,41)