Skip to content

Centrica-terminalen mottaksanlegg for Ormen Lange

august 15, 2003, 13:30 CEST

Centrica-terminalen ved Easington i Sør-England er valgt som lokasjon for et nytt mottaksanlegg som skal bygges for Ormen Lange Gassrørledning.

Avgjørelsen har tilslutning fra partnerne i Ormen Lange-feltet, ConocoPhillips som investor og Gassco som den fremtidige operatøren av Ormen Lange Transportsystem.

Planen for utbygging og drift (PUD) av Ormen Lange-feltet og Planen for anlegg og drift (PAD) av det nye transportsystemet for gass skal etter planen legges fram for myndighetene i løpet av fjerde kvartal 2003.

Ormen Lange-feltet er det største ikke-utbygde gassfeltet pü den norske kontinentalsokkelen. Feltet befinner seg pü omkring 1000 meters havdyp om lag 100 kilometer nordvest for kysten av Møre og Romsdal. Gassreservene er anslütt ü vÌre pü rundt 375 milliarder kubikkmeter tørrgass og 22 millioner kubikkmeter kondensat.

Deltagerne i Ormen Lange-lisensen er:

Norsk Hydro ASA (17,956 %) (Operatør i utbyggingsfasen)
A/S Norske Shell (17,200 %) (Operatør i driftsfasen)
Petoro AS (36,000 %)
Statoil ASA (10,774 %)
Esso Exploration and
Production Norway AS
(7,182 %)
BP Norge AS (10,888 %)