Nytt skip drevet av naturgass

august 15, 2003, 13:00 CEST

Det andre av to forsyningsskip drevet av nedkjølt, flytende naturgass (liquefied natural gas - LNG) er overlevert til Statoil.

Stril Pioner og Viking Energy skal leies av selskapet i 10 år. Viking Energy ble klargjort i april i år.

LNG gir en betydelig reduksjon i utslipp av nitrogenoksider (NOx) og karbondioksid. I forhold til konvensjonell dieseldrift representerer de to skipene en reduksjon på rundt 400 tonn NOx per år. Det tilsvarer de årlige NOx-utslippene fra om lag 40.000 biler.

Fartøyene skal for det meste brukes i selskapets operasjoner i Tampen-området i Nordsjøen.

"Stril Pioner har utført tjenesten til vår fulle tilfredshet siden vi tok det i bruk i juli," sier Audun Gunnarsen som er fungerende direktør for beredskap, maritime operasjoner og lufttransport i Statoil.

Begge skipene er bygd ved Kleven Verft i Ulsteinvik på Sunnmøre. Møkster Shipping eier og skal drive Stril Pioner, mens Viking Energy eies og drives av rederiet Eidesvik.

De to fartøyene vil bruke rundt 7000 tonn LNG i året.

Statoil har inngått en avtale med norske myndigheter om at reduksjonen av NOx som skipene gir kan anvendes som en ekstra utslippskvote på et annet anlegg hvor Statoil er operatør, eller har eierinteresser.

Stril Pioner døpes i Stavanger 16. august.