Vil sikre verdiene på sokkelen(DEFEKT LINK)

august 27, 2003, 23:00 CEST

Industrisamarbeidet Kon-Kraft legger i dag, 28. august, fram to rapporter med anbefalinger for hvordan sikre framtidig verdiskaping og god ressursforvaltning på norsk sokkel.

Et høyt skattenivå og mangel på prospektivt leteareal er vesentlige årsaker til at aktivitetsnivået faller, til tross for at det fortsatt antas å være betydelige ressurser igjen på norsk sokkel.

Dette er hovedkonklusjonene i de to rapportene fra skatte- og aktivitetsprosjektene som overleveres til Olje- og energiminister Einar Steensnæs.

Kon-Kraft er sekretariatet i Topplederforum, hvor de fleste aktørene på sokkelen er representert.

Stortingsmelding nr. 38 (2001-2002) om olje- og gassindustrien presenterer utfordringene industrien og landet står overfor. Ved å gjennomføre de riktige tiltakene i dag kan det skapes tilleggsverdier for samfunnet på mellom 2000 og 4000 milliarder kroner innen år 2050.

Alv Bjørn Solheim, som har ledet aktivitetsprosjektet og representert Statoil, sier en viktig konklusjon er at det haster med tildeling av attraktive letearealer.

"Dagens letenivå er historisk lavt. Prognosen for 2003 er 15 lete- og fem avgrensningsbrønner totalt. Vi må tilbake til begynnelsen på 1970-tallet for å finne lavere leteaktivitet."

Industrien må jobbe med å redusere kostnadene, i samarbeid med myndighetene og andre interessenter, heter det i rapporten.

"Ved å redusere kostnadene og bedre rammebetingelsene kan vi utvikle mindre felt og fortsette med lønnsom drift på felt i halefasen," sier Solheim.

Olje- og energidepartementet har varslet at konklusjonene i aktivitetsprosjektet blir et hovedtema i neste års stortingsmelding om oljevirksomheten.

Se pressemelding fra Kon-Kraft.