Får Stockman-prisen 2003

august 29, 2003, 08:10 CEST

Stockman-prisen for 2003 blir i år tildelt Statoil. Prisen deles ut av Norske Finansanalytikeres Forening (NFF) til det børsnoterte selskapet som har gitt best informasjon til finansmarkedet i det foregående år.

Selskapene blir målt etter 15 kriterier. Disse omfatter blant annet kommunikasjon, presentasjoner, årsrapport og regnskapsrapportering. Dessuten vurderes evnen til å informere om strategi, kvalitet på selskapsstyring og styringsprinsipper, likebehandling, åpenhet, troverdighet, konsistens og tilgjengelighet.

Den samlede vurderingen av Statoils innsats var spesielt oppmuntrende, og dette tyder på at selskapet har etablert en høy grad av tillit i markedet etter at det ble børsnotert. Det er også en bra motivasjon internt å få en slik ekstern pris, mener Mari Thjømøe, direktør i Investor Relations i Statoil.

"Dette er en anerkjennelse for at vi har valgt å ta en aktiv rolle og stilt høye krav til oss selv for å gi god informasjon til markedet. Det reflekterer et høyt faglig nivå og god kvalitet på regnskapsrapportering både sentralt og i forretningsområdene," sier Thjømøe.

Hun legger til at Statoils aktive profil på kommunikasjon har vært en viktig støtte for å bygge opp selskapets posisjon i markedet.

"Vi er meget godt fornøyd med å høste denne anerkjennelsen allerede det andre året som børsnotert selskap," sier Thjømøe.

Prisen deles ut på et seminar i regi av NFF i Oslo 3. september.