Test av nytt havbunnsloggingsutstyr på Grane-feltet

september 3, 2003, 08:00 CEST

Grane-feltet er det største ikke-utbygde oljefeltet på norsk sokkel, med utvinnbare reserver på 700 millioner fat. Under det pågående arbeidet på feltet starter samtidig Hydros forskningssenter i Bergen og ElectroMagnetic GeoServices testingen av havbunnsloggingssystemet, SeaBed Logging (SBL).

 Systemet er en metode for å identifisere hydrokarboner i havbunnen, og sammen med seismiske data minimere risikoen for utforskningsboring.

Under de første testene på Grane-feltet skal EMGS teste SBL-systemet for bruk på dybder fra 100 meter og dypere. Systemet blir blir testet om bord i skipet M/V Geo Angler, som er skreddersydd for bruk av SBL-systemet.

- Dersom testene er positive, vil dette være et stort skritt fremover og åpne mesteparten av den norske kontinentalsokkelen for bruk av den elektromagnetiske metoden, sier Leif Lømo, Forskningsdirektør i Norsk Hydro Olje & Energi.

Mer om Grane