Skip to Content
no

Hydro for femte år på Dow Jones' bærekraftindeks

september 4, 2003, 09:00 CEST

Norsk Hydro har igjen kvalifisert seg for notering på den prestisjetunge bærekraftindeksen til Dow Jones. For femte år på rad er Hydro notert på den verdensomspennende "DJSI World" og i år også på den europeiske "DJSI STOXX".

DJSI World omfatter i år til sammen 317 selskaper i 22 land – selskaper som ifølge analysene til Dow Jones representerer de 10 prosent ledende virksomhetene når det gjelder å følge viktige prinsipper for bærekraftig utvikling.

Selskapene som har vært omfattet av vurderingene, finnes i 59 industrigrener i 34 land og er blant de 2.500 største selskapene som er notert på den globale aksjeindeksen til Dow Jones. Bærekraftindeksen DJSI STOXX er utviklet på tilsvarende vis, men omhandler bare europeiske selskaper.

Hydro har kvalifisert seg for bærekraftindeksen til Dow Jones hvert eneste år siden den ble etablert i 1999.

Forut for utvelgelsen må selskapene blant annet besvare omfattende spørreskjemaer. Mens Hydro i tidligere år har vært rangert som energiselskap, valgte Hydro i år å svare som et aluminiumselskap, siden dette var det forretningsområdet som hadde størst omsetning i 2002. Innenfor Dow Jones' industrigruppe for aluminium plasserte Alcan seg som nummer en, fulgt av Hydro og Alcoa på andre og tredje plass.

"Gledelig"

– I Hydro er vi opptatt av verdien av å drive et bærekraftig industriselskap, og det er derfor veldig positivt at vi nok en gang er inkludert på denne bærekraftindeksen, konstaterer konserndirektør Jon-Harald Nilsen i Hydro Aluminium.

– Kravene for å kvalifisere seg er meget strenge, og dette betyr at arbeidet vi utfører i Hydro, må holde høy kvalitet. Jeg synes det er særlig gledelig å kunne konstatere at det har vært bredt engasjement i dette arbeidet i Hydro. Det er viktig for oss å være med på disse indeksene, men den egentlige grunnen for å arbeide for å kvalifisere seg for Dow Jones-indeksene er selvsagt at vi er oppriktig opptatt av de temaene som vi her blir testet mot, understreker han.

Komplette lister finnes på nettstedet til Dow Jones Sustainability Indexes:

www.sustainability-indexes.com