Gassrør til Snøhvit og Visund

september 4, 2003, 09:25 CEST

Den japanske stålleverandøren Mitsui/Sumitomo skal levere karbonstål til rørledninger i Snøhvit-prosjektet i Barentshavet og Visund gassprosjekt i Nordsjøen. Kontraktene er verd rundt 385 millioner kroner.

Verdien på Snøhvit-kontrakten er i størrelsesorden 340 millioner kroner. Leveransen gjelder 28 tommers rør til den 143 kilometer lange rørledningen som skal forbinde Snøhvit-feltet med landanlegget på Melkøya ved Hammerfest.

Kontrakten med Visund gassprosjekt er verd om lag 45 millioner kroner. Den omfatter leveranse av 20 tommers stålrør til den 38 kilometer lange rørledningen som skal installeres mellom Visund-plattformen og Kvitebjørn gassrør. Kvitebjørn-røret går til gassbehandlingsanlegget på Kollsnes i Hordaland.

Rørmaterialene til begge prosjektene skal leveres i andre halvår 2004. Installasjonsarbeidene skal etter planen gjennomføres fra høsten 2004 til høsten 2005. Kontrakter for rørlegging skal tildeles senere i høst.

Visund gassprosjekt skal starte gasseksport fra det Statoil-opererte Visund-feltet høsten 2005. Produksjonen fra Snøhvit skal starte i 2006.