Vellykket Petro-konferanse i Harstad

september 5, 2003, 08:00 CEST

Med 150 deltakere ble petroleumskonferansen "Petro 2003" et viktig samlingspunkt for de ulike aktørene som er involvert i spørsmål omkring olje- og gassvirksomhet i nordområdene.

Seksjonssjef Ole Haugerud, som til daglig er ansvarlig for Miljøboreprosjektet i Leting og Utvikling Norge, ledet oljekonferansen i Harstad 3. og 4. september i egenskap av å være formann i Norsk Petroleumsforenings avdeling i byen. Han kan berette om mange positive tilbakemeldinger på arrangementet og håper og tror at forventningene ble innfridd blant deltakerne.

Blant de mange foredragsholderne var konserndirektør Tore Torvund i Hydro Olje og Energi som redegjorde for konklusjonene i utredningsprosjektet Kon-Kraft om behovet for et skatteregime som bedre kan stimulere til videre utnytting av Norges gjenværende olje- og gassressurser. Torvund viste også til at det kan finnes store gjenværende ressurser i nord, og at det er viktig å få avklart dette.

 

Haugerud understreker at konferansen ikke endte i noen samstemmig konklusjon i spørmålet om oljeleting og utvinning i nord, selv om det kom positive signaler både fra fiskeriminister Svein Ludvigsen og Norges Fiskarlag om at sameksistens bør være mulig.

Den avsluttende paneldebatten viste at partene kan stå til dels langt fra hverandre og ha ulike angrepsvinkler i mange sentrale spørsmål. Deltakere i paneldebatten var fagsjef Andreas Tveteraas i WWF Norge, SVs stortingsrepresentant Heidi Sørensen, konsulent og tidligere redaktør og statssekretær Hans Henrik Ramm, samt Fremskrittspartiets stortingsrepresentant Øyvind Korsberg.


– Det var selvfølgelig ikke meningen med arrangementet å komme fram til full enighet. Men det er viktig å få fram de forskjellige synspunktene og ha en åpen og ærlig dialog. Slik sett har Petro-konferansen utvilsomt befestet sin stilling som et viktig møtested, sier Haugerud.