Leverer LNG til USA

september 9, 2003, 10:55 CEST

Statoil har signert den første avtalen for langsiktig levering av flytende naturgass (liquefied natural gas - LNG) til Cove Point-terminalen i Maryland i USA.

Selskapet har kjøpt én milliard kubikkmeter naturgass årlig over tre år i perioden 2003 til 2006 fra Tractebel LNG North America.

Statoil skal årlig forsyne terminalen med inntil 2,4 milliarder kubikkmeter naturgass. Kontrakten er knyttet til Snøhvit-feltet i Barentshavet fra produksjonsstart i 2006 og fram til 2023.

Inntil feltet begynner å produsere kjøper Statoil LNG fra andre produsenter.

Cove Point er én av fire LNG-terminaler i USA. Den ble gjenåpnet i midten av august etter å ha vært stengt siden 1980. Den opereres nå av det amerikanske energiselskapet Dominion.

Statoil disponerer en tredjedel i terminalen som ligger i et marked i sterk utvikling med tilknytning til rørledningsnettet og mange store gasskunder. BP og Shell disponerer hver tilsvarende kapasitet. LNG blir lagret og regassifisert her før den transporteres til kundene.

"De høye gassprisene gjør det kommersielt gunstig for oss å selge LNG til USA på tross av lang transportvei," sier Otto Granli, Statoils direktør for LNG og LNG skipning.

Statoil har opprettet et eget selskap for markedsføring og gasstrading, Statoil Natural Gas LLC. Dette er lokalisert sammen med selskapets øvrige virksomhet i Stamford, Connecticut.

Gassen skal selges til lokale distribusjonsselskaper som kan forsyne husholdning, kraftprodusenter og lokal industri.

De siste årene har USA hatt nok tilgjengelig rørgass fra egenproduksjon og import. Minkende egenproduksjon sammen med økt etterspørsel av naturgass gjør USA avhengig av å importere større mengder LNG. Fra før importerer landet LNG fra Nigeria, Trinidad og Tobago, Algerie og fra produsenter i Midt-Østen.