Borer på Kvitebjørn

september 10, 2003, 10:30 CEST

Boreoperasjonene er i gang på det Statoil-opererte Kvitebjørn-feltet i Nordsjøen. 12 brønner skal bores over en periode på vel tre år.

Arbeidsprogrammet omfatter 11 produksjonsbrønner og én deponibrønn for borekaks og produsert vann. Alle brønnene skal bores fra Kvitebjørn-plattformens faste boreanlegg.

Ansvarlig for operasjonene, Svein Erik Eide, sier det knytter seg særskilte krav til gjennomføringen av bore- og brønnarbeidet, da Kvitebjørn er et høyt trykk- og høy temperatur-reservoar.

"Produksjonen starter høsten 2004, og boreaktivitetene fortsetter etter produksjonsstart. Reservoaret er oppdelt i ulike segment, og én brønn kan krysse flere segment med den samme brønnbanen. På grunn av trykkfall i de segmentene som har begynt å produsere blir det en spesiell utfordring å gjennomføre de siste boringene," sier Eide.

Fagenhetene Kvitebjørn Boring og brønn og Petroleumsteknologi har etablert et eget prosjekt som skal løse denne utfordringen, legger han til.

Prosafe Drilling Services er bore- og brønnentreprenør på feltet.