Skip to Content
no

Kansellerer konsulentavtale i Iran 

september 12, 2003, 09:00 CEST

Konsernsjef Olav Fjell har med umiddelbar virkning besluttet å kansellere konsulentavtalen knyttet til rådgivning om forretningsutvikling i Iran. Det er enighet med Horton Investment om at Statoil ikke skal betale mer enn de 5,2 millioner dollar som allerede er utbetalt.

”Beslutningen er tatt for å rydde av veien enhver tvil om etterlevelsen av Statoils etiske retningslinjer,” sier Olav Fjell.

”Avtalen og den omtale saken har fått i media har skapt et inntrykk av at Statoil opererer i et etisk grenseland. Statoil kan ikke leve med tvil om selskapets etiske standard”.

Konserndirektør Richard J. Hubbard, som har hatt ansvaret for Statoils internasjonale virksomhet innen undersøkelse og produksjon (U&P), har trukket seg fra sin stilling. Olav Fjell har akseptert Hubbards beslutning, og har utnevnt direktør Ottar Rekdal som fungerende konserndirektør for Statoils internasjonale U&P-virksomhet.

Beslutningen om å kansellere den aktuelle konsulentavtalen er fattet på bakgrunn av en intern gjennomgang i Statoil, og en påfølgende ledelsesmessig behandling. Statoil har nedfelt bestemte retningslinjer og prosedyrer for å sikre et best mulig beslutningsgrunnlag for konsulentavtaler. Prosedyrene omfatter blant annet omdømmeanalyser før det inngås avtaler med agenter eller konsulenter. De interne vurderingene som ble gjort før denne kontrakten ble inngått var ikke grundige nok.

Den aktuelle avtalen ble inngått 12. juni 2002 for å styrke Statoils innsikt i økonomiske, industrielle, juridiske og samfunnsmessige forhold knyttet til forretningsutvikling i Iran. Avtaleperioden var 11 år, den økonomiske rammen 15,2 millioner dollar, med initielle betalinger på 5,2 millioner dollar. Partene var enige om at avtalen ikke skulle offentliggjøres.

Konsernsjef Olav Fjell beklager at Statoils første informasjon til mediene ikke gav et fullstendig bilde av saken.

Statoil har overlevert materiale fra den interne gjennomgangen til Økokrim som onsdag 10. september innledet etterforskning av eventuelle straffbare forhold i saken. Statoil vil på alle måter bistå i etterforskningen.

Statoil har internasjonal U&P-virksomhet i 11 land. I alle disse landene har Statoil inngått konsulentavtaler for å sikre dyptgående innsikt i alle forhold som har betydning for selskapets aktivitet. Konsernsjef Olav Fjell har iverksatt full gjennomgang av samtlige konsulentavtaler i disse landene for å sikre at aktiviteten er i samsvar med Statoils etiske retningslinjer.