Fokus på sikkerhet

september 16, 2003, 08:00 CEST

16. og 17. september arrangerer Sikkerhetsforum sin årskonferanse med en bred gjennomgang av aktuelle HMS-tema i norsk oljevirksomhet. Konferansen, som avholdes i Oljedirektoratets lokaler på Ullandhaug i Stavanger, er den første i regi av Sikkerhetsforum.

Leder i Stortingets kommunalkomite Magnhild Meltveit Kleppa åpnet Sikkerhetsforums årskonferanse i dag. Som leder for den komiteen på Stortinget som følger opp myndighetenes regelverk og krav for å ivareta sikkerheten i norsk oljevirksomhet, snakket Meltveit Kleppa om komiteens forventninger til det nye Petroleumstilsynet. Sikkerhetsdirektør Magne Ognedal i Oljedirektoratet holdt deretter innlegg om hvordan myndigheter og selskaper sammen kan redusere risikoen for storulykker på norsk sokkel.

For Hydro er holdninger og atferd svært sentrale elementer i det omfattende arbeidet som pågår for å styrke sikkerheten på Hydros offshore-installasjoner. Alle selskapets ansatte på norsk sokkel skal gjennom spesielle kurs for å trenes opp og bli mer bevisste på egen sikkerhetsatferd.

På Sikkerhetsforums årskonferanse deltar Hydro med representanter for ledelsen i Drift & Utvinning Norge og de ansattes foreninger.