Omorganisering forlenger levetiden på Njord

september 16, 2003, 08:00 CEST

Lossingen av lagerskipet Njord Bravo på Haltenbanken ble tirsdag for første gang gjennomført ved hjelp av personell fra driftorganisasjonen på land. Det skjedde etter en omorganisering som tar sikte på å forlenge levetiden på Njord-feltet.

Driftsorganisasjonen for Njord består fra 1. september av drifts- og kampanjeteam. Omorganiseringen er ikke ulik den som er gjennomført på Brage-feltet. Begge steder er omorganiseringen et ledd i å forlenge levetiden for feltene.

Vedlikeholdsteamene har ansvaret for hver sin installasjon, Njord A-plattformen og lagerskipet Njord Bravo – som vanligvis fjernopereres fra plattformen. Driftsteamet går i vanlig turnus, slik at det alltid er rundt 23 personer på jobb.

Kampanjeteamet konsenterer seg om vedlikeholdsoppgaver som kan planlegges i god tid på forhånd. Også dette teamet følger vanlig turnus, men når teamet har friperioder blir det ikke avløst. Én av oppgavene til kampanjeteamet er å bistå ved lossing av Njord Bravo.

– Når kampanjeteamet reiser, er det ikke bemanning til å ta seg av lossingen fra Njord Bravo. Vi har derfor gått ett skritt lengre enn på andre installasjoner. Vi kaller inn personell fra driftsorganisasjonen i Kristiansund når lossingen skjer i perioder hvor kampanjeteamet er på land, sier feltsjef Erik Abrahamsen.

Tirsdag ble denne løsningen praktisert for første gang, etter at landpersonellet reiste ut til Njord-feltet mandag. Losseoperasjonen ble gjennomført som planlagt tirsdag, mens personellet reiste tilbake onsdag. Torsdag var personellet tilbake på kontoret i Kristiansund.

Njord NEXT

Omorganiseringen skjer gjennom prosjektet Njord NEXT (Njord EXtended Time). Prosjektet startet for ett år siden og leverte sin sluttrapport i mars.

– Dette prosjektet har som mål å øke levetiden på feltet ved å øke utvinningsgraden og redusere kostnadene. Med den nye organiseringen sparer vi 60-70 millioner kroner i året. Hvor mye ekstra levetid feltet kan få gjennom disse kostnadskuttene, vil avhenge av utviklingen i oljeprisen. Vi vil også kunne forlenge levetiden gjennom gasseksport i sluttfasen av feltets levetid, sier Abrahamsen.

Han berømmer den positive innstillingen de ansatte og fagorganisasjonene har vist under omorganiseringen.

– Alle har vist forståelse for at det er nødvendig å trekke sammen og finne nye løsninger hvis vi skal opprettholde økonomisk forsvarlig drift på Njord, sier Erik Abrahamsen.