Produserer plast av naturgass

september 18, 2003, 14:40 CEST

Naturgass kan for første gang brukes som råstoff for å lage plast. Statoil, Lurgi og Borealis samarbeider for å framstille plastråstoffet propen fra metanol.

Tradisjonelt er polypropen, et viktig produkt i plastindustrien, basert på nafta eller propan som plastråstoff. Ved hjelp av ny teknologi kan metanol, som er et mellomprodukt fra naturgass, brukes.

Dette kan åpne et helt nytt marked for naturgass, spesielt ettersom oljereservene avtar. Det opplyser Staale Førre Jensen, som jobber i prosjektet Metanol til propen (MTP).

De tre selskapene samarbeider om å demonstrere prosessen for å framstille propen fra metanol. Pilotanlegget er lokalisert på Statoils metanolanlegg på Tjeldbergodden.

"Vi er i ferd med å verifisere prosessen for å omdanne naturgass til plastråstoff som kan brukes i petrokjemi- og polymerindustrien," sier Jensen.

Lurgi har framstilt propen ved denne prosessen. Borealis har så gjort dette om til polypropen og produsert spesialdesignede plastkopper. Det er første gang polypropenprodukter er framstilt med metanol som råstoff, ifølge Jensen.

Det forventes at etterspørselen etter propen kommer til å øke i årene framover.

"MTP-prosessen kan åpne interessante muligheter for bruk av naturgass uten direkte tilgang til markeder via storskala-produksjon av metanol og videre til plast," understreker Jensen.

Dette kan også gi rom for å redusere problemet med marginpress i olefinindustrien hvor råvareprisene tradisjonelt følger oljemarkedet, mens prisene i sluttmarkedet settes av andre tilbud og etterspørselsmekanismer.