Hydro sterkt representert i St. Petersburg

september 19, 2003, 08:00 CEST

Hydro er hovedsponsor og deltar med både en stand og flere foredragsholdere på oljekonferansen i St. Petersburg denne uken.

– Gjennom de siste årene har vi sett hvordan denne messen og konferansen har blitt stadig bedre. Om noen år vil den bli på linje med både ONS i Stavanger og OTC i Houston, sa Arvid Halvorsen ved åpningen av oljemessen tirsdag. Halvorsen leder Hydros Moskva-kontor og er forretningsansvarlig olje- og gassvirksomheten i Russland.

Hydro er hovedsponsor både for konferansen Development of the Russian Arctic Offshore og utstillingen CIS Offshore.

Både foredragsholderne og personellet på Hydros stand er særlig opptatt av å informere om Hydros kompetanse innen feltutbygging og offshoreteknologi.

Engasjerende stand

Hydros stand på utstillingen er sentralt plassert. På en flatskjerm vises en DVD-film om Hydro, hvor særlig teknologiske løsninger på Troll Olje og Ormen Lange er i fokus. Publikum engasjeres også gjennom en spørrekonkurranse og minigolf.

– Det er en godt besøkt stand med proffe folk til å ta i mot de besøkende. Aktivitetene på standen engasjerer folk, og de får vite mer om selskapet, sier Per Gamre. Han er Utforsking og Produksjon Internasjonals leder for virksomheten i Nordvest-Russland.

Samarbeid i nord

Arvid Halvorsens åpningsforedrag på konferansen dreide seg om utsiktene for et norsk-russisk samarbeid i Barentshavet og nordområdene. Han orienterte blant annet om leverandørundersøkelsen Hydro har igangsatt med sikte på å kvalifisere russiske leverandører.

Anders Henriksson, Odd Bye og Vitaly Kokin var øvrige foredragsholdere fra Hydro. Henriksson informerte om Hydros arbeid som operatør for utbyggingen av Ormen Lange-feltet, mens Bye orienterte om virksomheten på Terra Nova-feltet utenfor Canada.

Vitaly Kokins bidrag ble publisert som en skriftlig rapport om norske myndigheters organisering av petroleumsvirksomheten.