Gassavtale med Mærsk

september 22, 2003, 12:00 CEST

Norsk Hydro Energy B.V. har inngått avtale med A. P. Møller-Mærsk A/S om kjøp av 0,6 milliarder kubikkmeter naturgass årlig i en fem års periode.

Leveransene starter neste høst og vil styrke Hydros posisjon som gassaktør i de liberaliserte europeiske markedene.

Naturgassen som Hydro kjøper, kommer fra felt i den danske del av Nordsjøen. Gassen skal transporteres i den planlagte nye rørledningen fra Tyra Vest i dansk sektor til nederlandsk sektor og videre inn på det nederlandske gassrørsystemet.

Norsk Hydro Energy B:V., som er et heleid Hydro-selskap, styrker sin posisjon som gassleverandør gjennom denne avtalen. Hydro er en betydelig aktør både som produsent og handelsselskap i det europeiske gassmarkedet. Egenproduksjonen er på nesten åtte milliarder kubikkmeter gass i år, foruten tredjepartssalg og handel på nær 11 milliarder kubikkmeter.