Grane-feltet i produksjon før tidsplanen

september 23, 2003, 08:00 CEST

Oljeproduksjonen fra det Hydro-opererte Grane-feltet startet opp tirsdag morgen - tidligere enn plan og godt under budsjett.

- Gjennomføringen av Grane-prosjektet demonstrerer hva som er mulig å få til når operatør, partnerskap og leverandører trekker sammen. Vi har brukt halvannen milliard kroner mindre enn budsjettert og produksjonen starter tre uker før tiden, sier sektordirektør Torgeir Kydland i Hydro Drift og Utvinning.

Den første produksjonsbrønnen på Grane-plattformen startet å produsere kl. 06.59 tirsdag 23. september. Dette er den første av 12 forborede brønner som nå blir koblet opp til plattformen.

Boringen av produksjonsbrønner er gjennomført raskere og billigere enn planlagt. Dette gir et godt utgangspunkt for å sikre en rask oppbygging av produksjonen. Oljeproduksjonen fra feltet vil bli trappet opp gradvis inntil man når det planlagte nivået i overkant av 210.000 fat per dag. Maksimumsproduksjonen forventes i henhold til utbyggingsplanen oppnådd i løpet av første halvår 2005.

- Grane-feltet vil gi et betydelig bidrag til Hydros oljeproduksjon. Vi legger vekt på at det gode arbeidet som er gjort i reservoar- og boremiljøene i Hydro og hos våre leverandører fortsetter etter oppstart, slik at vi kan få en rask og sikker oppbygging av produksjonen, sier Kydland.

Grane rommer forventede utvinnbare reserver på 700 millioner fat olje. Feltet vil bli et av de mestproduserende oljefeltene på norsk sokkel når produksjonen når maksimumsnivået.

Grane-feltet er bygd ut med en integrert produksjons- og boreplattform som står på 120 meters vanndyp 185 kilometer vest av Haugesund. Feltet ble funnet av Hydro i 1991. Utbyggingen av feltet er skjedd i nært samarbeid med Aker Kværner som har tegnet og bygget hele plattformen.

Olje fra Grane transporteres gjennom en 212 kilometer lang oljerørledning til Hydros terminal på Stura i Øygarden. Grane mottar gass fra Heimdal Gassenter via en 50 kilometer lang gassrørledning. Gassen blir injisert inn i Granereservoaret for å øke utvinningen av olje. Granefeltet inneholder olje av en tyngre kvalitet enn det som er vanlig i andre oljefelt på norsk sokkel (API 18,5), og forventes derfor solgt til en lavere pris enn gjennomsnittlig Brent Blend.

Rettighetshavere på Grane er:

  • Norsk Hydro (operatør) 38,0%
  • Petoro 30,0%
  • ExxonMobil 25,6%
  • ConocoPhillips 6,4%