Optimisme på Brages 10-årsdag

september 24, 2003, 08:00 CEST

Brage-feltet i Nordsjøen skal etter planen avslutte produksjonen i 2005. Når 10-årsdagen feires onsdag 24. september, er en optimistisk driftsorganisasjon mest opptatt av å legge grunnlaget for økonomisk lønnsom drift i "10 år til".

Personellet i Brages driftsorganisasjon har god grunn til å markere dagen. Gjennom en omfattende omorganisering har de nylig kuttet de årlige kostnadene med 25 prosent.

Dermed danner de eksempel for andre felt som går over i en moden fase, hvor inntektene ikke forsvarer store driftsorganisasjoner.

10-årsdagen feires 24. september med kake i kantinene både på Brage-plattformen og på land. På plattformen skal jubileet også markeres musikalsk med opptreden av blues-artisten John Magnar Bernes, bedre kjent som Hungry John.

Feltsjef Gunnar Nakken gleder seg over å markere 10-årsdagen, men understreker at han er mer opptatt av fremtiden:

– Vi jobber under mottoet "10 år til" med prosjektet "2010+", det er mitt fokus. Jeg ser mange muligheter for lønnsom drift i 10 år til på Brage, sier Nakken.

Borekampanje

Samtidig med jubileet har den nye boreoperatøren Prosafe påbegynt boringen av to nye sidestegsbrønner i Fensfjord-reservoaret.

- Vi er avhengig av å lykkes med nye brønner for å nå lønnsomhetsmålene vi har satt oss. Det haster å få inn nye reserver, og det er viktig at vi treffer med de nye produksjonsbrønnene. Jeg er optimistisk og har tro på at borekampanjen vil gi oss nye oljereserver, sier Nakken.

– Vi har investert 30 millioner kroner i år på innhenting av 4D-seismikk, og bruker denne seismikken i videre brønnplanlegging. - Ny boreteknologi med fokus på reduserte brønnkostnader er også en viktig strategi for et modent felt som Brage. Det som forhåpentlig bringer oss videre forbi 2010 er nye reserver fra Brage Nord. sier feltsjefen.