Skip to content

Bedriftsforsamlingen i Statoil ASA har tillit til styret 

september 24, 2003, 18:50 CEST

Bedriftsforsamlingen i Statoil ASA har i dag, 24. september, behandlet den omstridte konsulentavtalen.

Bedriftsforsamlingen har tillit til de gjenværende medlemmene av selskapets styre, og tar til etterretning at tidligere styreleder Leif Terje Løddesøl og tidligere konsernsjef Olav Fjell har fratrådt.

Bedriftsforsamlingen slutter seg til styrets vurdering om at den omstridte konsulentavtalen aldri skulle ha vært inngått. Bedriftsforsamlingen gir sin anerkjennelse til det arbeidet som er gjort av Statoils internrevisjon, som viser at de interne kontrollrutinene fungerer.

Bedriftsforsamlingen ser positivt på den tiltaksplan som er fremlagt av styret, og vil følge opp styrets arbeid med denne.

Bedriftsforsamlingen har konstituert Kaci Kullmann Five som styreleder.

Bedriftsforsamlingen ber valgkomiteen om å starte arbeidet med å innstille på ny styreleder.