Kampanje for billigere brønnvedlikehold

september 29, 2003, 23:10 CEST

Statoil har startet en kampanje for å kvalifisere ny teknologi for mer effektivt og billigere vedlikehold av undervannsbrønnene på norsk sokkel.

Riggen MSV Regalia skal gjøre intervensjon i fire havbunnsbrønner på tre Statoil-opererte felt i løpet av oktober.

Statoil og kontraktørene Prosafe, FMC Kongsberg Subsea og Maritime Well Service har lagt ned mye arbeid for å kvalifisere teknologien slik at lett brønnintervensjon kan brukes på ulike typer undervannsbrønner på norsk sokkel.

"Det å lykkes med innføringen av denne typen teknologi vil ha stor betydning for å kunne redusere driftsutgiftene og forlenge levetiden og sånn sett øke utvinningsgraden for havbunnsfeltene på norsk sokkel," sier direktør for Tampen-området Øivind Reinertsen.

MSV Regalia, som opereres av Prosafe, ankom Statfjord Nord-feltet i Nordsjøen lørdag 27. september. Riggen skal utføre operasjoner i én produksjonsbrønn på feltet før turen går videre til intervensjonsarbeid ved undervannsinstallasjoner på Visund i Nordsjøen og Åsgard i Norskehavet.