Søker nye lisenser

september 30, 2003, 23:00 CEST

Statoil søker på nye utvinningstillatelser på norsk sokkel i Tildeling i Forhåndsdefinerte Områder 2003 (TFO2003).

Gjennom TFO-rundene har oljeselskapene mulighet til å søke på letearealer i forhåndsdefinerte områder på norsk sokkel. Disse rundene erstatter de tidligere Nordsjø-tildelingene, og gjennomføres for første gang i år.

Områdene, som i år omfatter til sammen 143 blokker og delblokker i de modne og infrastrukturnære delene av Nordsjøen og Halten-Nordland-området, vil bli vurdert gradvis utvidet.

Rundene skal være årlige, og selskapene kan søke når som helst i perioden fra 1. januar til 1. oktober. Tildeling skal skje innen utgangen av søkeåret.

”Som hovedaktør på norsk sokkel både innen leting og produksjon, har Statoil stor tro på letepotensialet på sokkelen. Vi har derfor valgt å søke på nye utvinningstillatelser både i Nordsjøen og Halten-Nordland området i denne TFO-runden,” sier Øivind Dahl-Stamnes, leder for Forretningsutvikling og Støtte i leteavdelingen i Undersøkelse og Produksjon Norge (UPN).