Snøhvit-kontrakt til Aker Stord

oktober 1, 2003, 08:00 CEST

Statoil har inngått kontrakt med Aker Stord for mekanisk installering av Snøhvit-feltets landanlegg på Melkøya utenfor Hammerfest. Kontrakten er verd i overkant av 1,5 milliarder kroner.

"Selskapet har vunnet denne kontrakten i skarp konkurranse med utenlandske tilbydere, med det beste tilbudet når det gjelder teknisk innhold, gjennomføring og til lavest pris. Det er en glede at norsk industri igjen har vist at de kan være konkurransedyktige ved store utbygginger," sier byggeplassjef for Melkøya-anlegget, Hans Kristiansen.

Aker Stord, som er en del av Aker Kværner-gruppen, skal stå for all installasjon og sammenstilling av mekaniske enheter. Mobiliseringen skal starte i januar 2004, og installasjonsarbeidet tar til i mars eller april 2004. Kontraktens varighet er ut 2005.

Elementene som skal sammenstilles til en stor fabrikk for å kjøle ned naturgassen til flytende form (liquefied natural gas - LNG), er under bygging ulike steder i Europa. De skal transporteres til anlegget etterhvert som de ferdigstilles.

Snøhvit er Europas første fullskala produksjons- og eksportanlegg for LNG.

Gassreservene, som ligger 140 kilometer fra kysten av Finnmark, skal sendes i rør til landanlegget. Anlegget, som settes i drift i 2006, skal produsere LNG for eksport til markeder i USA og Europa.