Hydro søker om nytt leteareal i Nordsjøen

oktober 2, 2003, 08:00 CEST

Hydro leverte onsdag inn søknad til Olje- og energidepartementet om å delta i åtte nye letelisenser på norsk sokkel. Fem av søknadene er knyttet til operatørskap.

Denne gang var det ikke en ordinær Nordsjørunde Olje- og energidepartementet inviterte til. For første gang holder departementet en Tildeling i Forhåndsdefinerte Områder (TFO2003).

Hydro leverte en bred søknad bestående av åtte områder på norsk sokkel. I de fem tilfellene som gjelder områder i Nordsjøen, søker Hydro om å bli operatør for lisensen.

– Å øke leteaktiviteten og å utnytte eksisterende infrastruktur vil være en nøkkelutfordring på norsk sokkel fremover. Vi viser med vår brede søknad at Hydro ønsker å være en aktiv aktør i å nå denne utfordringen, sier Lars Christian Alsvik, som er leder for Leting og Utvikling Norge (L&U N).

Han understreker at det vil være nødvendig med endrede rammebetingelser for å kunne bygge ut små og marginale felt.

– Norske myndigheter gir i økende grad positive signaler om at de ønsker å stimulere til økt aktivitet på norsk sokkel, og kanskje spesielt i modne områder. En samlet petroleumsindustri har også pekt på behovet for endringer, og vi håper at myndighetene raskt foretar justeringer av rammebetingelsene som vil være nødvendig for å sikre god ressursforvaltning og økt verdiskaping, sier Alsvik.

Utlysingen omfattet totalt 143 blokker eller deler av blokker. Departementet opplyser at tildelingen av leteområder vil skje i løpet av desember.

Tildelinger i forhåndsdefinerte områder (TFO) vil følge et fast mønster, hvor det er mulig for selskapene å søke om leteområder fra 1. januar til  1. oktober, med påfølgende tildelinger innen utløpet av samme år.

- For mange er det kanskje litt overraskende at Hydro ønsker å drive leting i et så modent område som Nordsjøen. Vi antar imidlertid at det fortsatt er betydelige uoppdagede olje og gassforekomster i såkalt modne områder, selv om vi nok ser at disse er mindre og vil kreve mer i form av kompetanse og innsats enn hva vi har vært vant til, sier Alsvik.