Norsk Hydro etablerer selskap for energirådgivning i Tyskland

oktober 2, 2003, 08:00 CEST

Hydro samler sin energirådgivning for interne og eksterne kunder i Tyskland, Frankrike, Belgia og Nederland.

Det nye Hydro Energie Deutschland GmbH overtar gradvis de bestående rådgivnings- og tjenestevirksomhetene på energiområdet fra Hydro Aluminium Deutschland GmbH. Hydro vil på denne måten videreutvikle aktivitetene for eksterne kunder, med særlig vekt på strømforsyning.

Sammen med Norsk Hydro Energi Deutschland GmbH står også det europeiske energihandelsselskapet Norsk Hydro Energi AS til rådighet. gjennom samarbeidet med dette selskapet, som ble etablert i juni 2003, tilbyr de et utvidet partnerskap.

Gjennom overtakelsen av VAW aluminium AG i 2002 er Norsk Hydro en av de største kraftforbrukerne i Europa. Virksomheten knyttet til fremstilling av plantenæring gjør dessuten Hydro til en stor forbruker av naturgass i Kontinental-Europa. Denne posisjonen i markedene for kraft og gass krever høy kompetanse og nærvær i markedet.

På dette grunnlaget har Hydro gjennom de ti siste årene kunnet tilby rådgivningstjenester for industri og leverandørvirksomheter i Skandinavia.

- Med den stegvise liberaliseringen av disse markedene i Kontinental-Europa har vi de to siste årene også kunnet hjelpe kunder med å optimalisere deres innkjøp av energi, opplyser Rainer Voermans, administrerende direktør for Hydro Energi Deutschland GmbH.

Kontaktpersoner:

Michael Peter Steffen
Pressekontakt    
Tlf. +49 (0)2203- 890 4040  
Mobil: +49 (0)172- 243 68 89   
michael_peter.steffen@hydro.com  

Rainer Voermans
Adm. direktør Hydro Energi Deutschland GmbH
Tlf. +49 (0)2203- 890 4031   
Mobil:  +49 (0)173- 213 77 55
Fax: +49 (0)2203- 890 4034
rainer.voermans@hydro.com