Oppfyller utslippskrav

oktober 3, 2003, 12:15 CEST

Statoil har i samarbeid med de andre oljeselskapene i VOC Industrisamarbeid (volatile organic compounds) inngått avtale med Navion om å installere gjenvinningsanlegg for oljedamp på tre tankskip som laster olje på feltene på norsk sokkel.

Kontrakten er verdt om lag 230 millioner kroner. Den omfatter tre anlegg med opsjon for ytterligere to.

"Med disse nye anleggene oppfyller Statoil myndighetenes krav om å redusere miljøskadelige utslipp fra oljedamp med 70 prosent fra 2005," sier Egil Tveit, spesialrådgiver i Undersøkelse og produksjon Norge.

Anleggene skal installeres på fartøyene Navion Scandia, Navion Hispania og Nordic Stavanger. De skal settes i drift i løpet av 2004.

Navion har tildelt Hamworthy KSE Gas Systems kontrakten for bygging av anleggene.

Gjennom VOC Industrisamarbeid, hvor Statoil leder styringskomiteen, tar 25 oljeselskap et felles løft for å redusere miljøskadelige utslipp ved oljelasting på feltene.

Teknologien som er valgt for de nye anleggene er kondensasjonsanlegg i kombinasjon med dampkjeler. Dette skal redusere utslippene av oljedamp under lasteoperasjoner med 100 prosent.

Norske myndigheter krever at 70 prosent av lasteoperasjonene til havs skal foregå med reduksjonssystem for VOC fra 2005. Fra 2006 er kravet 95 prosent.

I dag er sju VOC-anlegg i drift på bøyelasteskip som går på norsk sokkel og et åttende anlegg er under installasjon.