Ny strategi for teknologiutvikling

oktober 3, 2003, 13:30 CEST

Statoil har revidert selskapets strategi for teknologiutvikling. Den nye strategien er forretningsdrevet og fokuserer på sentrale forretningsutfordringer framover.

De fem forretningsutfordringene som skal løses gjennom teknologiutvikling er haleproduksjon, økt utvinning fra havbunnsbrønner, utvikling av nye ressurser, finne hydrokarboner, og utvikle nye teknologidrevne forretningsmuligheter.

"Utvikling og anvendelse av ny teknologi innenfor disse områdene skal ha hovedfokus framover," sier Tim Dodson. Han er direktør for Arena for teknologiutvikling, og har vært ansvarlig for arbeidet med strategien.

Den lister opp konkrete teknologiområder, blant annet innen reservoarforståelse, brønnkonstruksjon og miljøteknologi, som blir viktige for å nå forretningsmålene.

Det er Statoils ambisjon å være et olje- og gasselskap av verdensformat. Målet er å øke produksjonen med seks prosent per år fra 2004.

Dette skal nås ved å vedlikeholde produksjonen på norsk sokkel på én million fat oljeekvivalenter per dag. Internasjonal produksjon skal øke til mer enn 300.000 fat oljeekvivalenter per dag innen 2007. Innen 2012 skal den internasjonale delen av Statoils produksjon utgjøre rundt 40 prosent.

Teknologiutvikling og -anvendelse er et nødvendig og viktig virkemiddel for å lykkes med disse ambisjonene, ifølge Dodson.

"Vi har som mål å konkurrere med de beste og største i bransjen, selv om vi er vesentlig mindre, både på produksjon og reserver. Å være teknologisk konkurransedyktig er utfordrende, men i konkurrentsammenligninger scorer vi likevel høyt på dette området. Dette skal vi fortsette med," sier Dodson.