Skip to Content
no

Ormen Lange: Tilfreds med samarbeid om rørledning

oktober 3, 2003, 07:00 CEST

Deltakerne i Ormen Lange-lisensen uttrykker tilfredshet med at det nå er oppnådd enighet om prinsippene for traktaten for rørledninger som krysser sokkelgrensen i Nordsjøen.

Den britiske og den norske energiministeren er enige om traktat-prinsippene som vil gjøre det mulig å transportere gass fra Ormen Lange-feltet utenfor kysten av Nordmøre til det britiske markedet.

Avtalen er et viktig steg for å kunne overholde tidsplanen for Ormen Lange, som etter planen skal kunne levere tredjeparts gass gjennom et sørlig rør fra stigerørsplattformen på Sleipnerfeltet til Easington i Storbritannia fra oktober 2006. Gass fra Ormen Lange skal leveres fra oktober 2007 gjennom et nordlig rør fra Nyhamna i Møre og Romsdal til Sleipner.

"Vi er meget tilfredse med at vi har fått denne avklaringen på traktatprinsippene som gjør at vi fortsetter med arbeidet på Ormen Lange etter de oppsatte planer, " sier direktør Bengt Lie Hansen, formann i styringskomiteen for Ormen Lange.

Ormen Lange plan for utbygging og drift (PUD) av feltet og plan for anlegg og drift (PAD) for rørledningen vil bli overlevert til norske myndigheter i løpet av fjerde kvartal 2003, mens autorisasjon for rørledningsarbeider vil bli overlevert til britiske myndigheter tidlig i 2004.

Ormen Lange-feltet er det største gassfeltet under utbygging på norsk kontinentalsokkel. Planlagte eksportvolumer til Storbritannia utgjør om lag 20 milliarder Sm3 per år over en periode på 20 år. Rørledningens lengde fra Nyhamna i Norge til Easington i Storbritannia er 1200 kilometer.

Ormen Lange-feltet ligger 100 kilometer utenfor kysten av Nordmøre, på om lag 1.000 meters vanndyp.

Deltakere i Ormen Lange-lisensen er:

Norsk Hydro ASA (17,956 prosent) (Operatør for utbyggingsfasen)
A/S Norske Shell (17,200 prosent) (Operatør for produksjonsfasen)
Petoro AS (36,000 prosent)  
BP Norge AS (10,888 prosent)  
Statoil ASA (10,774 prosent)  
Esso Exploration and
Production Norway AS
(7,182 prosent)