Statfjord senfase til Storbritannia

oktober 3, 2003, 10:30 CEST

Statoil har besluttet å sende sin andel av gassen fra Statfjord senfase-prosjektet i Nordsjøen til Storbritannia. Gassen skal sendes gjennom Flags-rørledningen til St. Fergus-terminalen i Skottland.

Senfase-prosjektet innebærer at gassinjeksjonen på Statfjord-feltet avsluttes og reservoaret trykkavlastes.

Det britiske alternativet er valgt fordi Shell og ExxonMobil, som eier Flags, gav Statoil et attraktivt tilbud for transport og behandling av gassen.

Gassen skal leveres til det britiske nettet, mens NGL-produktene (natural gas liquids) propan og nafta blir skilt ut ved terminalen og skipet ut til markedene.

Statoil har inngått en bytteavtale med Shell og ExxonMobil slik at Statoil overtar deres volumer ved gassbehandlingsanlegget på Kårstø og raffineriet på Mongstad tilsvarende de NGL-mengdene fra Statfjord som havner i Skottland.

"Avtalen avhenger av at Statfjord senfase-prosjektet viser seg å gi tilfredsstillende lønnsomhet," sier Øyvind Kirkhus. Han er ansvarlig for ny infrastruktur i forretningsområdet Naturgass.

Det er ventet at rettighetshaverne i Statfjord skal ta en investeringsbeslutning ved årsskiftet 2004/2005 for så å sende en revidert Plan for utbygging og drift (PUD) til myndighetene.

"Valget av St. Fergus som landingssted for gassen styrker også Statoils posisjon som pålitelig leverandør av gass til det britiske markedet," sier Kirkhus.

Han understreker at dette også åpner for senere å kunne ta inn nye felt til Kårstø fra Halten/Nordland-området i Norskehavet.

Eksport av gass fra senfase-prosjektet skal etter planen starte 1. oktober 2007.