Britisk samband til TampNett

oktober 7, 2003, 09:25 CEST

For å bedre sambandet for sine plattformer på britisk sokkel har Shell Expro knyttet seg til det Statoil-eide kommunikasjonsnettet TampNett.

Avtalen styrker TampNetts posisjon som det største nettselskapet i Nordsjøen. Den har en varighet på åtte år. Arbeidet med å installere nytt utstyr er allerede i gang, og skal settes i drift i juli.

Det er første gang et oljeselskap på britisk sokkel benytter infrastruktur for samband på norsk side.

"Denne avtalen er viktig for oss fordi den legger grunnlaget for videre nettutbygging. Vi ser en mulighet for utvidelse til de andre plattformene i området," sier Stanley Wirak, administrerende direktør i TampNett.

TampNett er eid 100 prosent av Statoil. Fiberkabelsystemet går fra Kollsnes i Hordaland til Troll A-plattformen, Oseberg-feltet og til Tampen-området. Det betjener i alt 18 plattformer.

Avtalen med Shell Expro innebærer tilkobling av ni nye plattformer fra Brent-området på britisk sektor. Det nye sambandet erstatter dagens lavkapasitets satellitt-samband.

Det pågår arbeid for å knytte opp flere plattformer både på norsk og britisk side til TampNett, og for å utvide nettet sørover fra Oseberg mot Sleipner-området.