Høye forventninger til norsk sokkel

oktober 8, 2003, 09:00 CEST

Uoppdagede olje- og gassressurser på norsk sokkel kan være mer enn 20 prosent høyere enn tidligere antatt. Det viser en revisjon av estimatene som Statoil har gjennomført.

”En samlet gjennomgang av uoppdagede ressurser på norsk sokkel har gitt Statoil et estimat som ligger vel 20 prosent høyere enn Oljedirektoratets estimater,” sier Tor Fjæran, direktør for Leting i forretningsområdet Undersøkelse og produksjon Norge (UPN).

Statoils nye estimat, 28,3 milliarder fat oljeekvivalenter, ligger imidlertid innenfor utfallsrommet for anslag i Oljedirektoratets ressursrapport. Samtidig viser tallene en nedgang i forhold til konsernets tidligere estimat, som følge av en økt risikovurdering.

”Hovedforskjellen mellom våre og direktoratets tall ligger i forventningene til dypvannsområdene i Norskehavet,” sier Fjæran.

Begge analyser viser betydelige gjenværende ressurser på norsk sokkel.

”Analyseresultatene er en viktig forutsetning for Statoils satsing på sokkelen, og viser at framtidsmulighetene er til stede,” sier Fjæran.

Presentasjon av muligheter og utfordringer på norsk sokkel (PDF)