Skip to content
no

Hydro informerte om miljøtiltak i Lofoten

oktober 8, 2003, 08:00 CEST

Den offentlige høringsfristen av Utredningen Lofoten Barentshavet (ULB) gikk ut den 1. oktober. Ved ULB-konferansen i Lofoten sist uke fortalte Hydro om sine miljøtiltak lenger sør på sokkelen.

Lofotrådet og CoastCare arrangerte torsdag den 2. oktober et seminar omkring mulig framtidig petroleumsvirskomhet i havet utenfor Lofoten.

Statssekretær Brit Skjellbred fraOlje- energidepartementet innledet den påfølgende debatten sammen med fiskeriorganisasjoner, turistnæringen og andre representanter fra petroleumsindustrien.

- Nullutslipp er ikke bare en plan, det er allerede en realitet på blant annet Grane som startet oljeproduksjonen sin i forrige uke, sa lederen for Hydros miljøboreprosjekt Ole Haugerud til de om lag 100 frammøtte møtte ved ULB-konferansen i Kabelvåg.

Fiskerne utrykte uro

Representanter fra Norges Kystfiskarlag og Lofotens turistnæring hadde i løpet av dagen uttrykt uro for en eventuell fremtidig petroleumsvirksomhet i havet utenfor Lofoten.

Likevel ble mange frammøtte synlig overasket over hvor langt industrien hadde kommet i sitt miljøarbeid lenger sør på sokkelen:

- Hydro har også installert verdens første installasjon på havbunnen som produserer olje og gass på Trollfeltet i Nordsjøen. Hydro leder også arbeidet med å bygge ut det gigantiske Ormen Lange-feltet i Norskehavet ved hjelp av overtrålbare havbunnsinstallasjoner og ilandføring, avslutter Haugerud.