Næringsministeren besøker Hydro-enhet i Brasil

oktober 9, 2003, 10:00 CEST

Nærings- og handelsminister Ansgar Gabrielsen besøker i dag pressverket Hydro Aluminio Acro utenfor Sao Paulo i Brasil. På kort tid har Hydro blitt den tredje største leverandøren av aluminium profiler i Brasil og er en av de viktigste aktørene i det brasilianske aluminiummarkedet.

Hydro kjøpte i 1997 den lille familiebedriften Acro, som senere ble døpt om til Hydro Aluminio Acro. Selskapet ligger i staten Sao Paulo og driver innen tre virksomhetsområder – generelle profiler, byggsystemer og varmevekslere.

Siden oppkjøpet har det vært en enorm forbedring av resultatene i Hydro Aluminio Acro. Produksjonen er mer enn doblet, og selskapet har nå en markedsandel på 14 prosent, noe som gjør det til den tredje største pressverkbedriften i Brasil.

– Gjennom anvendelse av Hydros teknologiske kompetanse og erfaring fra tilsvarende virksomhet over hele verden har vi blitt en av de viktigste aktørene på det brasilianske markedet for aluminiumprofiler. I tillegg til å ha fokus på å skape økonomiske resultater legger vi stor vekt på å bedre sikkerheten ved anlegget. Vi ønsker også å være en aktiv partner i lokalsamfunnet og har derfor engasjert oss i flere lokale initiativ, sier Hydros generaldirektør Eivind Reiten. 

God sikkerhetsstatistikk

Hydro Aluminio Acros resultater innen helse og sikkerhet har bedret seg vesentlig siden oppkjøpet i 1997. Acro har faktisk blitt "benchmark" for gode sikkerhetsresultater i Hydro og fikk tildelt selskapets sikkerhetspris i 2003. 

– Sikkerhetsresultatene hos Acro bekrefter at det er en klar sammenheng mellom gode resultater på dette området og god drift. Når operatørene arbeider omhyggelig og systematisk, blir alle prosessene bedre. Høy regularitet i produksjonen gir færre avbrudd, færre feil og økt fokus på det som er viktig, noe som til sammen gir bedre resultater, sier Reiten. 

Med utgangspunkt i Hydros erfaring fra bygging og drift av omsmelteanlegg for aluminium over hele verden, ble det bygd et tilsvarende anlegg rett ved Acro. Produksjonen startet i 2002, og anlegget har kapasitet til å dekke mesteparten av Acros behov for pressbolt.

Lang historie i Brasil

I tiden som har gått siden Hydro først etablerte seg i Brasil i 1974, har selskapets virksomhet i landet vokst betydelig. I dag har Hydro 1.300 ansatte i Brasil og en samlet omsetning på drøye fire milliarder kroner.

– Brasil er et stort marked med store muligheter for vekst. Vår tilstedeværelse i Brasil gir oss et godt utgangspunkt for å gjøre forretninger i hele Latin-Amerika, sier Reiten.

I tillegg til posisjonen som den tredje største pressverkbedriften i landet, har Hydro Aluminium aktiviteter i hele verdikjeden for aluminium – fra utvinning av bauksitt til leveranser av ferdig ekstruderte produkter. Hydro er også en av de fire største leverandørene av mineralgjødsel i Brasil, med en markedsandel på ni prosent.

Flere investeringer

Siden den første etableringen i Brasil har Hydro til sammen investert ca. tre milliarder kroner i landet. I sommer er det inngått avtaler om ytterligere investeringer.

Hydro har en eierandel på 34 prosent i aluminaraffineriet Alumina do Norte do Brasil SA (Alunorte). For kort tid siden besluttet aksjonærene i Alunorte å starte en ny utvidelse av anlegget, etter den vellykte fullføringen av den første utvidelsen tidligere i år. Alunorte har blant de laveste bearbeidingskostnadene i aluminaindustrien, noe som effektivt styrker Hydros kostnadsposisjon og konkurranseevne som et globale aluminiumselskap. Alunorte utgjør ryggraden i Hydros verdensomspennende leveranser av alumina. 

Etter at den andre utvidelsen er gjennomført i 2006, vil Alunorte ha en samlet kapasitet på mer enn fire millioner tonn i året og vil bli det største aluminaraffineriet i verden. Etter den andre utvidelsen vil Hydro øke sine leveranser av alumina fra Alunorte til sitt globale primæraluminiumsystem med mer enn 600.000 tonn, til et samlet estimert volum på 1,5 millioner tonn i året. Dette tilsvarer omtrent det samlede behovet for alumina i Hydros norske aluminiumproduksjon.

FAKTA

  • Norsk Hydro ASA er et ledende industriselskap som ble grunnlagt i 1905 med virksomhet på tre hovedområder; olje og energi, aluminium og plantenæring. Hydro har sitt hovedkontor i Oslo og har 50.000 ansatte i om lag 60 land over hele verden.
  • Hydro Aluminium er det største integrerte aluminiumselskapet i Europa og ett av de tre ledende integrerte aluminiumselskapene i verden.  Hydro Aluminium har 27.000 ansatte i 28 land og et samlet forretningsvolum over tre millioner tonn, inkludert en produksjon av primæraluminium på 1,4 millioner tonn.