Styrker samarbeid med Petrobras

oktober 10, 2003, 15:00 CEST

Statoil og det nasjonale brasilianske oljeselskapet Petrobras har inngått en avtale for å videreutvikle det eksisterende forretningssamarbeidet innen utvikling og produksjon av olje og gass.

Selskapene har i flere år samarbeidet innen utforskning og teknologiutvikling, men den nye avtalen blir mer omfattende og forpliktende.

Bakgrunnen er at begge selskapene ser at de har mange felles strategiske mål og kulturelle verdier, og at et kompaniskap mellom nasjonale selskaper er meget lønnsomt for de respektive landene og aksjonærene.

"Statoil ser på denne avtalen som et viktig skritt mot å etablere en betydelig forretningsaktivitet i Brasil basert på vår felles erfaring som nasjonale oljeselskaper," sier konstituert konsernsjef Inge K. Hansen.

Selskapene skal fortsatt samarbeide for å utvikle relevant teknologi som er nyttig for begge parter samt diskutere fellesområder som gjelder helse, miljø og sikkerhet.