Hydro holder budsjetter best

oktober 14, 2003, 08:00 CEST

Hydro er best blant operatørselskapene til å holde budsjettene ved utbygginger på norsk sokkel, viser ferske tall fra Olje- og energidepartementet.

– Dette er hyggelige tall som vi er fornøyd med, sier direktør Olav Jan Støve i Hydro Teknologi og Prosjekter (HTP). 

Tallene som departementet presenterer for Stortinget viser at Hydros utbygging av feltene Grane og Fram Vest har vært gjennomført nesten tre milliarder kroner billigere enn budsjettert – og foran tidsskjemaet. I Aftenpostens omtale av denne saken heter det at "Hydro er den suverene vinner i klassen for å holde kontroll med kostnadene".

– Når vi har gjort det så bra, er det fordi vi har veldig erfarne og flinke folk med stor lojalitet. Vår organisasjon har gjennomført mange prosjekter og har høstet erfaringer også i tider med kostnadsoverskridelser.

- Prosjektgrunnlagene våre er satt sammen på bakgrunn av disse erfaringene, og tallene viser at vi har evnet å lære av disse erfaringene, sier Støve. Han er direktør for olje- og gassprosjekter i HTP.

Støve mener Hydro drar nytte av at selskapet i tillegg til offshorevirksomheten gjennomfører store landbaserte utbygginger innen eksempelvis aluminium og energi.

– Det har stor betydning at vi har en utbyggingsorganisasjon som har kontinuitet og lærer av erfaringene også fra landbaserte prosjekter. Det gir oss et bredt erfaringsgrunnlag, avslutter direktør Olav Jan Støve i Hydro Teknologi og prosjekter.