Vellykket CO2-prosjekt

oktober 14, 2003, 12:00 CEST

Et treårig flernasjonalt samarbeidsprosjekt for fangst og lagring av karbondioksid (CO2) har vært med på å sette CO2-utfordringen på en internasjonal dagsorden. Statoil er ett av åtte internasjonale energiselskaper som har deltatt i prosjektet.

Trude Sundset er ansvarlig for Statoils forskning på CO2-håndtering og har representert selskapet i prosjektet CCP (CO2 Capture Project). Prosjektet, som nå avsluttes, har vurdert og sammenlignet tilgjengelige teknologier for å fange og lagre CO2.

"Med dette samarbeidet har vi flyttet oss et steg framover når det gjelder CO2-håndtering, men prosjektet konkluderer med at det må satses mer på teknologiutvikling for å kunne fange og lagre CO2 kostnadseffektivt. For eksempel er kraftverk med CO2-håndtering ennå langt fram," sier hun.

For Statoil har samarbeidet vært nyttig fordi mange av problemstillingene gjelder bransjen som helhet.

Statoil har vært operatør for den norske delen av prosjektet og arrangerer i dag, 14. oktober, avslutningsseminar hvor status og resultater fra forskningsprogrammet presenteres. Energiselskap fra USA, Canada, Italia og Norge har deltatt i CCP og er representert på seminaret. Til stede er også representanter for norske myndigheter og miljøorganisasjoner.

Statoil satser videre på utvikling av CO2-teknologi og skal delta i EU sitt sjette rammeprogram for forskning. Det går fra 2004 og fokuserer blant annet på CO2-håndtering.