Bedre samarbeid mellom offshore og land

oktober 16, 2003, 08:00 CEST

Hydro satser offensivt for å forlenge levetiden til flere oljefelt med fallende produksjon. Oseberg Øst åpnet 13.oktober operasjonsrom på land og på plattformen som skal bidra til å effektivisere driften. Nye kommunikasjonsløsninger gir rom for enda bedre samarbeid mellom ansatte offshore og på land.

Hydro har satt i gang flere tiltak som skal være med å forlenge levetiden på oljefelt med fallende produksjon. Mer effektiv arbeidsdeling mellom ansatte på land og offshore, reduserte kostnader og en tilpasning av organisasjonen offshore er viktige virkemidler på Brage, Njord, Oseberg C og Oseberg Øst. Målet er å redusere de årlige driftskostnadene for disse feltene med 20 prosent. Lavere kostnader gir grunnlag for lengre levetid og økt verdiskaping. Hydro ønsker å øke de utvinnbare reserverne fra de fire feltene med 100 millioner fat.

Nå går Oseberg Øst ett skritt videre. Ved hjelp av operasjonsrom på land og på plattformen er målet å utnytte ny teknologi for å skape mer rasjonelle arbeidsformer og flere oppgaver blir flyttet til land. Personellet på land kan dermed bistå med planlegging av produksjonen, mens personellet på plattformen kan konsentrere seg om oppgaver knyttet til sikkerhet og drift.

Kommunikasjonsflyt

Operasjonsrommet på land ligger sentralt i Oseberg Østs lokaler på Sandsli utenfor Bergen og kommunikasjonen med et tilsvarende operasjonsrom på plattformen skjer ved høy kvalitets videobilder, utveksling av sanntidsdata og bruk av ”smartboard” som er interaktivt begge veier.

0909På land sitter en operasjonsgruppe som skal samarbeide med dem som er offshore. Både fagansvarlige og planleggere vil sitte på land. – Dette blir en forløper til det som kommer i Hydros nybygg som er under oppføring på Sandsli, og vil være med å sette standard for fremtidige arbeidsprosesser der anvendelsen av tilgjengelig kommunikasjonsteknologi er sentral, sier feltsjef Geir Slora.

Bedre planlegging

- Utfordringen framover er å legge om arbeidsrutinene. De som jobber offshore må stole på oss her på land, og den tilliten må vi oppnå ved å ha god kvalitet på planleggingen og fordele oppgavene skikkelig. Det er også viktig at ikke teknologien får hovedfokus, sier Slora.

Slora er godt fornøyd med at det er Oseberg Øst som er første plattform som tar dette i bruk som en del av nye og fremtidige driftsformer. – Det er bra at vi går foran. Oseberg Øst er en liten og oversiktlig plattform med et positivt mannskap, og forutsetningene for at vi skal lykkes er gode.

Han regner med at andre kommer etter. – Prinsippene kan brukes andre steder. Hvis ting fungerer hos oss, vil andre ønske å gjøre det samme.