Testet beredskapen mot oljeutslipp

oktober 22, 2003, 13:00 CEST

Mellom 200 og 300 personer deltok i oljevernøvelsen Skorpa ved Florø fra mandag til onsdag, der Hydro har testet sin beredskap for oppsamling og bekjemping av større oljeutslipp.

Hydro hadde aksjonsansvaret for øvelsen, som ble ledet fra en operasjonssentral i Florø, mens oljeselskapenes samarbeidsorganisasjon NOFO (Norske oljevernforening for operatørselskap) hadde aksjonsledelsen.

– Jeg er godt fornøyd med resultatet av øvelsen. Det er vært svært viktig å øve oljevernberedskapen i stor skala, og ikke minst i samarbeid med de andre oljeselskapene og de statlige og kommunale aktørene, sier HMS-sjef Gunnar Breivik i enheten Drift og Utvinning i Hydro Olje og Energi.

Øvelsen tok utgangspunkt i et fiktivt utslipp av olje ved Troll C-plattformen i Nordsjøen. Utslippet resulterte i flere simulerte oljeflak som "drev inn mot skjærgården ved Florø".

Det simulerte utslippet gav Hydros beredskapsorganisasjon anledning til å øve på håndtering av et ”oljeflak” i strandsonen i samarbeid med NOFO og offentlige beredskapsressurser.

Øvelsen involverte 20-30 fartøyer med hav- og fjordgående lensesystemer, mens Sivilforsvaret og et stort antall frivillige observerte og øvde på opprensing av olje i skjærgården.

Til sammen deltok rundt 300 personer i aksjonen. Rederiet Navion stilte med et tankskip, som i et rellt tilfelle ville vært brukt til å motta olje som var renset opp fra havoverflaten.

Et av de viktigste øvingsmomentene for Hydro og NOFO var å trene på samarbeidet med Fylkesmannens miljøvernavdeling, Statens Forurensningstilsyn og kommunale myndigheter.

Andre deltakere i øvelsen var Kystverket, Navion, Helikopterservice, Sintef og observatører fra en rekke offentlige instanser.