Pressemelding fra LO/Nopef og YS og styreleder i Statoil ASA

oktober 27, 2003, 20:00 CET

Styreleder Kaci Kullmann Five har i dag, 27. oktober, hatt samtaler med representanter for LO/Nopef og YS i Statoil.

Disse to organisasjonene har overfor styret etterspurt ytterligere informasjon til de ansatte om Horton-saken. Man har i dagens samtaler kommet fram til enighet om hva slags informasjon det nå er behov for å gi. Denne informasjonen vil bli formidlet i tilknytning til et intervju med styreleder i Statoils internblad, med utgivelse fredag 31. oktober.

"Jeg har oppfattet dagens samtaler som konstruktive. Styret har i sitt arbeid fokus på å rydde opp etter Horton-saken, samt å være så åpne som mulig om saken" sier styreleder Kaci Kullmann Five.

"Det viktigste for oss har vært å vise de ansatte og offentligheten at Statoil er et sunt selskap som reagerte hele veien mot denne avtalen, og at det var ledelsen som sviktet. Vi føler at den informasjonen som nå gis av styrets leder gjennom vårt internblad oppfyller dette ønsket. Vi har hatt et godt samarbeid med styrets leder. Vårt ønske er at dette bidrar til en bedre åpenhetskultur i Norges viktigste selskap," sier Hans Marius Saltveit (YS) og Lill-Heidi Bakkerud (Nopef).

Styrelederen har idag også hatt møte med organisasjonene NIF, NITO og Lederne, og hun betegner også dette som et positivt møte.

Kontaktpersoner
Styreleder Kaci Kullmann Five, tlf. +47 91 63 00 40
Informasjonssjef Kai Nielsen, tlf. +47 97 04 13 32
Hans Marius Saltveit (YS), tlf. +47 90 01 61 81
Lill-Heidi Bakkerud (Nopef), tlf. +47 95 23 60 98