Forsyner kundene med kraft-kompetanse

oktober 28, 2003, 08:00 CET

Onsdag og torsdag denne uken forsyner Hydro Energi sine kunder med kraft-kompetanse under seminaret Energy Academy i Oslo, der debatten vil gå fra aktuelle temaer som magasinfylling og kraftsituasjonen i det nordiske markedet til handel med CO2 og grønne sertifikater.

Energisamlingen arrangeres av Power Sourcing and Marketing i Hydro Energi. På onsdag vil 50 deltagere fra 30 av enhetens største kunder i Norge, Sverige og Danmark være samlet på Vækerø. Torsdagens program vil foregå på Soria Moria Senter for Bærekraft.

– Energy Academy er en del av tjenesten vi tilbyr våre kunder, og målet er å dele vår kunnskap og kompetanse om relevante spørsmål i energimarkedet. Vi ønsker å skape debatt og å bidra til et godt kundeforhold, sier markedssjef Turid Siebenbrunner i Hydro Energi.

Deltagerne kommer fra store industribedrifter og energiverk som er Hydro-kunder. Under samlingen får de mulighet til å diskutere problemstillinger som er relevante for hele bransjen. Mye tid vil bli viet markeds- og forsyningsmekanismene i det nordiske kraftmarkedet.

– Etter fjorårets samling fikk vi tilbakemelding fra kunder som synes dette arrangementet viser at vi tar kundene på alvor og vil dele informasjon og kunnskaper med dem. Det gir også oss som leverandør interessant informasjon om hva kundene våre er opptatt av, sier Siebenbrunner.

Foredragsholderne fordeler seg på fire hovedområder, nemlig: Kraftmarkedet, Det grønne markedet, Risiko og usikkerhet knyttet til porteføljeforvaltning og det spennende temaet Kraftkrise eller krisemaksimering?

– I lys av markedssituasjonen forrige vinter og kraftutfallet i København tidligere i høst er det høyst aktuelt å diskutere hvilke utfordringer og trender vi kan vente å møte i det nordiske markedet i tiden framover, avslutter Siebenbrunner.