Ormen Lange kontrakt til ABB

oktober 30, 2003, 11:00 CET

På vegne av lisensgruppen i Ormen Lange-feltet har Statoil tildelt en kontrakt til ABB Offshore Systems. Kontrakten gjelder tilknytning og modifikasjonsarbeid på Sleipner stigerørsplattform i Nordsjøen, og er verd rundt 400 millioner kroner.

Kontrakten er inngått på vegne av rettighetshaverne i Sleipner-lisensen og lisensgruppen i Ormen Lange-feltet i Norskehavet, og er tildelt i konkurranse med andre kontraktører i olje- og gassindustrien. Den omfatter ingeniørarbeid, fabrikasjon og installasjon av stigerør i forbindelse med oppkobling av gass fra Ormen Lange til det norske gassnettverket.

Den er inngått med forbehold om godkjenning av Plan for anlegg og drift og Plan for utbygging og drift for Ormen Lange. Planene skal leveres til norske myndigheter i løpet av fjerde kvartal i år. Godkjenning er forventet våren 2004.

Lisensgruppen i Ormen Lange har inngått en avtale med Sleipner-lisensen for å knytte Ormen Lange til det norske gassnettverket via stigerørsplattformen på Sleipner Øst-feltet.

Norsk Hydro er utbyggingsoperatør for Ormen Lange. Operatørskapet inkluderer all feltutvikling, gassprosesseringsanlegget ved Nyhamna samt rørledningsprosjektet for gasseksport.

Statoil har prosjektansvaret for gasseksportrørledningen i samarbeid med Norsk Hydro. Røret skal legges fra eksportterminalen ved Nyhamna i Aukra kommune i Møre og Romsdal via Sleipner-installasjonene til Easington på østkysten av England.

Gasstransportledningen får en total lengde på 1200 kilometer. Rørledningen fra Sleipner til Easington skal være klar i oktober 2006.

Ormen Lange er lokalisert 100 kilometer nord-vest for Nyhamna. Vanndypet i området er på mellom 800 og 1100 meter.

Det er det største gassfeltet som er under utbygging på norsk sokkel. De planlagte eksportvolumene til Storbritannia utgjør rundt 20 prosent av Norges gasseksport og 20 prosent av Storbritannias etterspørsel etter gass.

Ormen Lange skal etter planen starte produksjonen i oktober 2007.

Rettighetshavere i Ormen Lange er:

  • Norsk Hydro (17,956 prosent)
  • Shell, som er operatør for produksjonsfasen (17,2)
  • Petoro (36)
  • BP (10,888)
  • Statoil (10,774)
  • ExxonMobil (7,182)