Frykter sterkere regulering av energimarkedet

november 3, 2003, 08:00 CET

Under Hydro-arrangementet Energy Academy denne uken uttrykte flere av Hydros store energikunder at de ikke blir overrasket om den offentlige reguleringen av energimarkedet blir sterkere.

- Dagens energimarked er ikke robust nok. Det må være en viss knapphet i markedet før prisene er så høye at de utløser utbygging av ny kapasitet. Problemet er at risikoen for rasjonering blir for høy i mellomtiden, sa assisterende direktør Petter Longva i Hydro Energi.

Sammen med forsyningssjef Fredrik Kopp fra AGA og markedssjef Per Eriksson fra Dala Kraft utgjorde han paneldeltagerne under debatten som avsluttet energisamlingen.

I debatten om temaet "Kraftkrise eller krisemaksimering?" spurte debattleder Carl-Henrik Siebke fra Hydro Energi om "en regulering av det liberaliserte kraftmarkedet i Norden vil være nødvendig, eller en akseptabel løsning, for å unngå kraftkrise i fremtiden?

Det mest oppsiktsvekkende svaret kom fra AGAs Fredrik Kopp:

- Jeg tror ikke vi har et fritt marked om fem år, sa Kopp.

Flere av deltagerne på samlingen gav uttrykk for at det største problemet i energimarkedet er at kundene ikke er forberedt på å betale for de reelle kostnadene ved å bygge ut tilstrekkelig produksjonskapasitet.

Debattleder Siebke la fram en fersk meningsmåling som viser at aktørene i bransjen "har mindre tillit enn bruktbilselgere". Flere av Hydro Energis storkunder sier de ikke blir overrasket om det kommer politiske signaler om en sterkere offentlig regulering av markedet.

- Vi ser en nostalgibølge nå, hvor det er populært å hevde at alt var så mye bedre i dette markedet før. Men veien tilbake til et statlig styrt marked finnes knapt. Derimot tror jeg vi kan få en periode med større grad av offentlig styring av markedet, ikke minst knyttet til utbygging av ny produksjonskapasitet, sier Longva.