Ormen Lange-kontrakt til Bredero Shaw Norge

november 3, 2003, 09:00 CET

Ormen Lange-lisensen har i dag tildelt kontrakten for vektbelegg og korrosjonsbeskyttelse av Ormen Lange-rørledningene til Bredero Shaw Norge AS. Kontrakten omfatter beskyttelse av de to rørledningene fra Ormen Lange-feltet til Nyhamna-terminalen så vel som eksportrørledningen fra Nyhamna til Easington i England.

Hydro er operatør for Ormen Lange i utbyggingsfasen som omfatter feltutbyggingen, gassprosesseringsanlegget i Nyhamna, så vel som eksportrørledningsprosjektet. Statoil har i samarbeid med Hydro prosjektledelsen på utførelsen av eksportrørledningsprosjektet.

Kontrakten med Bredero Shaw Norge AS , verdt omlag 1.650 millioner kroner, er basert på Statoils rammeavtale.

Med en total lengde på rundt 1200 kilometer vil eksportrørledningen bli verdens lengste rørledning under vann. Rørledningen skal bringe gass fra Nyhamna på nordvestkysten av Norge via Sleipner til Easington på østkysten av England.

Kontrakten betinger innsendelse og myndighetsgodkjennelse av Plan for utbygging og drift (PUD) av feltet og Plan for anlegg og drift (PAD) for eksportrørsystemet. Disse utbyggingsplanene skal etter planen overleveres myndighetene i fjerde kvartal 2003.

Produksjonsstart for Ormen Lange-feltet er planlagt til oktober 2007. Den sørlige delen av eksportrøret fra Sleipner til Easington ferdigstilles året før.

I tillegg til Ormen Lange-partnerne, vil også ConocoPhillips investere i eksport-transportsystemet. Når den er ferdigstilt, vil Ormen Lange eksportrørledningen bli en del av Gassled og operert av Gassco.

Ormen Lange er det største gassfeltet under utbygging på den norske kontinentalsokkelen. Feltet er lokalisert 100 kilometer ut fra nordvestkysten av Norge på et vanndyp fra 800-1100 meter. Planlagt gasseksport til England utgjør om lag 20 prosent av Norges gasseksport og 20 prosent av Storbritannias gassbehov.

Partnerne i Ormen Lange-lisensen er:

  • Norsk Hydro (17,956 %, operatør i utbyggingsfasen)
  • Shell(17,2 %, operatør i driftsfasen)
  • Petoro (36 %)
  • BP (10,888 %)
  • Statoil (10,774 %)
  • ExxonMobil (7,182 % )