Fiskeri og olje sammen om utstilling i Lofoten

november 5, 2003, 08:00 CET

Onsdag åpnet utstillingen "Havet - den store skattekisten" ved Lofotakvariet utenfor Kabelvåg. Samarbeidsprosjektet mellom norsk fiskeri- og oljebransje er blant annet økonomisk støttet av Hydro.

- Jeg tror alle næringene har behov for å informere om seg selv. Etter at petroleumsaktivitet ble aktuelt i nord-områdene, har behovet for informasjon om våre planer og aktiviteter økt, sier seksjonssjef Ole Haugerud i Leting og Utvikling i Hydro.

Det er petroleumsnæringen, havbruk og fiskeri som har gått sammen om den 200 kvadratmeter store utstillingen i Loftakvariet ved idylliske Kabelvåg i Lofoten. Her blir besøkende tatt med på en reise til merdkanten, opp i fiskebåten og bort til oljeinstallasjoner.

- Ved hjelp av tekniske framskritt – blant annet med flerdimensjonale framstillinger, filmsnutter og lyseffekter har vi skapt en arena som gir objektiv kunnskap om det som er knyttet til havmiljøet, sier daglig leder for Lofotakvariet, Audun Aanes Hansen.

Hydro, Statoil, Exxon Mobil og Conoco Phillips, og bransjeorganisasjonene Oljeindustriens Landsforening, Norges Fiskarlag og Fiskeri-og Havbruksnæringens Landsforening og Lofotakvariet har finansiert utstillingen.

- For Hydro Olje og Energi er det avgjørende å kunne forene forretningsvirksomhet med reelt samfunnsansvar. Denne utstillingen bidrar fint som en arena for informasjon og samarbeid mellom oljenæringen og viktige interessenter i Lofoten, avslutter seksjonsjef Haugerud i Hydro.