Kronprins Haakon åpnet Grane

november 6, 2003, 17:00 CET

Under en høytidelig seremoni torsdag foresto kronprins Haakon den offisielle åpningen av Grane-plattformen. Kronprinsen følger med dette opp en tradisjon, startet da kong Olav åpnet Oseberg i 1988 og fulgt opp av kong Haralds åpning av Troll B-plattformen i 1995.

I tillegg til den kongelige hovedpersonen deltok olje- og energiminister Einar Steensnæs og representanter for myndighetene og de viktigste leverandørene i Grane-prosjektet.

Seremonien ble også behørig markert med visning av spesiallagd film fra Grane i Hydros lokaler i Bergen og Sandvika, slik at flest mulig av de ansatte i Hydro fikk ta del i feiringen.

Foran skjema

Oljeproduksjonen fra Grane-feltet startet 23. september, tre uker foran tidsskjemaet.

Feltet rommer forventede utvinnbare reserver på 700 millioner fat olje, og vil bli et av de mestproduserende oljefeltene på norsk sokkel når produksjonen når maksimumsnivået.

Utbyggingen av feltet er skjedd i nært samarbeid med Aker Kværner som har tegnet og bygget hele plattformen.

– Utbyggingen av Grane-feltet representerer summen av kunnskap og erfaring bygget opp gjennom 30 år på norsk sokkel, sa Hydros generaldirektør Eivind Reiten ved åpningen av Hydros fjerde energiseminar i Bergen torsdag.

Grane-plattformen ble ferdig bygget foran tidsskjema og betydelig under budsjett.

– En viktig årsak til dette er grundig arbeid i prosjekteringen og et nært samarbeid mellom Hydro, våre partnere og leverandører og myndigheter, sa Reiten.