Funn i Gullfaks-området

november 6, 2003, 10:30 CET

Statoil har gjort et nytt gass- og kondensatfunn i utvinningstillatelse 050 i Gullfaks-området i Nordsjøen.

Letebrønn 34/10-45B ble boret ut fra Gullfaks B-plattformen, til et område sør for Gullfaks-feltet. Brønnens totale lengde er 7,9 kilometer. Boringen ble avsluttet i bergarter av midtre jura alder ved en dybde på 2126 meter. Det ble påvist gass og kondensat i sandstein av sen kritt alder.

Ifølge Arild Hesjedal, leder for Gullfaks Reservoarutvikling, dreier det seg om et lite funn med begrenset utstrekning.

"Funnet er likevel interessant fordi brønnen ble boret fra plattformen og kan settes i produksjon umiddelbart. Erfaring fra produksjonen vil gi viktig informasjon om funnets størrelse og kommersielle verdi," sier Hesjedal.

Funnet bekrefter at denne letemodellen i kritt har flere interessante prospekter i området.

Statoil er operatør og har en rettighet på 61 prosent i Gullfaks-lisensen, 050. Øvrige rettighetshavere er Norsk Hydro med ni prosent og Petoro med 30 prosent.