Reiten: - Grane er et mesterverk

november 6, 2003, 12:00 CET

- Grane-feltet er et av epokens mesterverk, med førsteklasses miljø- og sikkerhetsteknologi og innovative løsninger. Utbyggingen av Grane er gjennomført på en måte som vekker internasjonal oppsikt og som vi i Hydro er særdeles stolt over.

Dette sa generaldirektør Eivind Reiten ved åpningen av Hydros fjerde energiseminar som i dag samler rundt 260 deltagere fra energibransjen og fra offentlige myndigheter i Bergen.

Reiten pekte på at Hydro har spilt en sentral rolle i utviklingen som i løpet av vel 30 år har gitt den norske petroleumsindustrien en plass i den internasjonale toppdivisjonen.

– Som en av de ledende operatører på norsk kontinentalsokkel har Hydro gjennom sin håndtering av en rekke prosjekter vært en pådriver for teknologisk nyskaping samt effektiv utbygging og drift. På sett og vis representerer utbyggingen av Grane-plattformen summen av kunnskap og erfaring bygget opp gjennom 30 år på norsk sokkel, sa Reiten

– Grane-feltet, som i dag skal få sin offisielle åpning, er et av våre glansnumre i så måte. Grane plattformen ble ferdig bygget foran tidsskjema og betydelig under budsjett. En viktig årsak til dette er grundig arbeid i prosjekteringen og et nært samarbeid mellom Hydro, våre partnere og leverandører og myndigheter, sa Reiten.

Ormen Lange neste utfordring

– Ormen Lange er et av verdens mest krevende offshore-prosjekter. Hydros erfaring med å gjennomføre store og teknisk krevende prosjekter innen tids- og kostnadsrammer er et av våre viktigste konkurransefortrinn. Denne erfaringen, kombinert med vår posisjon internasjonalt innen boring, subsea-teknologi, reservoarforståelse, miljø og sikkerhet og kostnadseffektiv drift, gjør Hydro godt posisjonert til å ta nye utfordringer på norsk sokkel og å ta del i den spennende utviklingen av norsk sokkel, sa Reiten.

Han pekte på at utenom Ormen Lange vil det være svært få andre utbyggingsprosjekter av noe særlig omfang som kan skape beskjeftigelse for den norske leverandørindustrien.

– Investeringene vil ubønnhørlig falle og den oljerelaterte industrien vil ikke lenger på samme måte kunne fortsette å dempe virkningene av at den øvrige industri bygges ned, sa Reiten.

Handling må til

Han fremholdt at norsk petroleumsvirksomhet står ved et veiskille der utfordringene er mange:– Norsk sokkel har fortsatt ressurser, men det letes altfor lite etter dem. Det letes lite i modne områder fordi det ikke er lønnsomt å bygge ut små funn, og vi er stengt ute fra å lete på nytt areal i nord. De siste leterundene har vært en skuffelse. De funnene vi har gjort de siste årene er små – og vi sliter med å greie å bygge dem ut. Den ubønnhørlige konsekvensen er at investeringene vil falle dramatisk i årene som kommer, sa Reiten.

Generaldirektøren sa at mange av selskapene som har fått være med på oppturen i oljevirksomheten, nå ser ut til å stå for tur til å være med på nedturen.

– Vi må si klart fra før det er for sent: Den norske petroleumsbaserte kunnskapsklyngen som har vist å hevde seg i verdenstoppen, er allerede i ferd med å forvitre. Og vi er kommet i denne situasjonen, til tross for at vi de senere år har hatt en noenlunde stabil og god oljepris. Denne situasjonen vil ikke endre seg av seg selv. Det er nødvendig med handling, sa Reiten.

Skattesystemet må justeres

– Vi må justere skattesystemet for å stimulere til økt aktivitet, god ressursforvaltning og økte skatteinntekter, og vi må gis tilgang til nytt areal for å kunne påvise og utvikle nye felt. I den sammenheng har jo industrien sagt at vi vil akseptere verdens strengeste krav til miljø og sikkerhet, sa Reiten – som håper på en avklaring på disse tingene ved stortingsbehandlingen i løpet av våren.

– Det handler om verdier, visjoner og velferd. Det handler om aktivitet og arbeidsplasser. Og om kunnskap og kompetanse. Fremfor alt handler det om vanskelige valg. Og de bør treffes nå, avsluttet Reiten.