Skip to Content
no

Vindkraft i medvind

november 10, 2003, 08:00 CET

Hydros engasjement innen fornybar energi er nå blitt enda mer glødende på bakgrunn av nye planer om vindkraftprosjekter i Norge og Storbritannia.

- Vindkraft er det markedet som vokser raskest i Europa i dag, sier Knut Øvreås, som leder Hydros aktiviteter innen vindkraft – en del av Hydro Olje og Energis forretningsenhet Renewables and Hydrogen.

Markedsveksten er drevet av EUs energidirektiv som går ut på å generere 270 TWh med ny fornybar elektrisitet innen 2010.

- Vi tror Norge vil være et viktig energiland i Europa i framtiden. Vi har noen av de beste vindforholdene og en liten befolkning, noe som gjøre det lettere å bygge store vindparker, sier han.

- Vi ser videre med interesse på Storbritannia, som også har gode vindforhold. Vi tror det er viktig å ha en geografisk spredning.

Nordavind

Hydro har allerede en eierandel på 41,5 prosent i verdens nordligste vindpark på Havøygavlen, som ligger utenfor fiskerlandsbyen Havøysund ved Barentshavet. Arctic Wind-prosjektet har en kapasitet på 40 MW, og eies i fellesskap av Hydro, det nederlandske energiselskapet Nuon (53,5 prosent), og investeringsselskapet Norsk Miljøkraft i Tromsø (5 prosent). Hydro og Nuon er nå i en prosess for å kjøpe Norsk Miljøkrafts eierandel.

- Om bare 50 prosent av EUs mål om å produsere 270 TWh med ny fornybar energi blir oppnådd, innebærer det bygging av 1.600 vindparker på Havøygavlens størrelse, sier Øvreås.

Sikrer områder

- Vi har sikret oss nye områder, blant annet to i Nord-Norge denne sommeren, bemerker Øvreås, med henvisning til eiendom på Båtsfjordfjellet og i Bugøynes, som ligger nær byene Båtsfjord og Kirkenes.

Han legger til at det er sterk konkurranse om de beste lokalitetene, blant annet med Statkraft og flere lokale kraftverk.

- For å sikre oss områder må vi gjøre det nå, ellers er vi ute av dansen.

Utvikling av vindparker er ikke uten tekniske og politiske utfordringer.

- For det første har vi et nettproblem, sier Øvreås. - Vi kan utvikle flere vindparker der oppe, det er massevis av vind, men utfordringen er å transportere elektrisiteten til de stedene der det er behov for den.

En annen problemstilling er innvendinger fra lokale reineiere. Et tredje problem er klager fra det norske forsvaret om at vindparkene forstyrrer radarovervåkingen i militære operasjoner.

- Det er vanskelig å drøfte radarproblemer med forsvaret ettersom mye av dette er konfidensielle spørsmål, forklarer Øvreås.

- Vi arbeider med store industriorganisasjoner for å finne en løsning. Dette gjelder ikke bare Norge, men hele Europa. I Skottland har de utviklet en programvare som eliminerer problemet.

Gode naboer

Om det er noen som har innvendinger mot vindparker, er det andre som er begeistret for at de er der. Havøygavlens naboer i Havøysund i Måsøy kommune ønsker verdens nordligste vindpark velkommen.

Inspirert av suksessen på Nordkapp, som hevder å være Europas nordligste punkt med 200.000 besøkende i året, har Måsøy planer om å bygge en restaurant inne på vindparkområdet på kanten av en høy klippe over Barentshavet.

Den verdensberømte Hurtigruten har daglige anløp i Havøysund, og håpet er at noen passasjerer vil bli i byen en dag eller to.